Ikalawang Batas

Nasa pagitan ka ng gusto at ayaw.
Bakit hindi mo gustuhin?
Bakit hindi mo subukan?
Bakit mo ba pinipigilan?

Minsan ang takot ay dapat na labanan.
Lalo na kung may gusto kang malaman.
Pwede namang unti-unti …
Dahan-dahan.

Hindi mo kailangan biglain kung masyadong mabigat.
Hindi mo naman mababago ang lahat sa isang iglap.
‘Pag naramdaman mong muli ang tulak ng damdamin, 
Subukan mong huwag kumapit …
Sumabay sa daloy ng pag-ibig.

Subukan mong magtiwala.
At unti-unting mawawala ang kaba at hinala.
Gagaan ang dating mabigat.
Huwag kang matakot magtapat.

Ito ang ikalawang batas na nagsasabing:
Ang lakas ng puwersa ay ang magiging basehan ng kung gaano kabilis ang magiging takbo.

Hindi mo masasabing mahirap,
kung hindi mo susubukan.
‘Pag ito’y mabigat,
‘Wag mo agad susukuan.
Wala sa pagsuko ang solusyon.
Matuto kang magpalakas.
Subukan mong dagdagan ang paulit-ulit mong sinasabing hindi sapat.
Dahil pag sanay ka na sa mabigat, ibig sabihi’y unti-unti na itong nagiging sapat.

Magtiwala ka.
Na sa bawat pagtulak mo, gaano man kabagal o kabilis ang takbo, makararating ka sa katotohanang hinahanap-hanap mo.

Mahal, maniwala ka.

Wala sa tagal, sa bigat, o sa bilis.
Ito ay nasa lakas na taglay ng iyong pag-ibig.

~Mara.